top of page
DLE logo 1.jpg
Nordic DLE 2.png
IMG_0767 – Kopi_edited.jpg

Om DLE

DLE, ledet av Kjetil Ertnæs, har bistått i en rekke større datasenterprosjekter i det nordiske markedet gjennom de siste 20 årene, og har strategi og marked som spesialfelt. Bistand i forbindelse med anskaffelser og anbudsprosesser, samt kvalitetssikring av leveransekjeder, tilpasses med fokus på "best-praksis" og forankring i kundens behov.

I 2023 ble DLE Group DK (dlegroup.dk) etablert med Peder Bank bak roret. Peder har gjennom de siste 20 år bygget opp Interxions (Digital Realty) colocation virksomhet i Sverige og Danmark. 
På denne måten styrker vi vår Nordiske konsulent virksomhet for i enda større grad kunne gi våre kunder mer verdi på tvers av de Nordiske land.

Kjetil Ertnaes.jpeg

Hva kan DLE tilby?

Kompetanse

DLE har utvidet kompetanse innen datasenter og arbeider tett med et internasjonalt fagmiljø.

Sertifisering

DLE kan bistå med verifisering og sertifiseringer av kritisk teknisk infrastruktur

for datasentre og andre tekniske installasjoner.

Tilrettelegging for kraftkrevende industriprosjekter

DLE har flere års erfaring med tilrettelegging for kritiske energiprosjekter.

Sikkerhetsløsninger

DLE Consulting, med internasjonale samarbeidspartnere, kan bistå med gjennomgang av sikkerhet og katastrofeløsninger i forhold til datasenterdrift

Anskaffelser

DLE kan hjelpe med utarbeidelser av kravspesifikkasjoner og vurderinger i forbindelse med anskaffelsesprosesser.

bottom of page