top of page

Kompetanse

 

DC komp 04.jpg

DLE har utvidet kompetanse innen datasenter og arbeider tett med et internasjonalt fagmiljø.

 

  • Rådgivning

  • Audit og kvalitetsikring – TIA 942 – GAP-analyser mot Tier-nivåer

  • Risikoanalyser

  • Sikkerhet

  • Design

  • Energieffektivisering

  • Drift- og vedlikeholdsrutiner

  • SLA-utarbeidelser og oppdateringer

  • Markedsstudier, analyser og rapportutarbeidelser

  • Strategi og «go to market» av datasentertjenester

 

 

DLE representerer ColoX og Critical Facilities Consulting Ltd i det Nordiske markedet.

Ta kontakt med Kjetil Ertnæs på tlf. 901 39 292 for ytterligere informasjon.

 

DC komp 03.jpg
DC komp 02.jpg
DC komp 01.jpg
bottom of page