top of page

Sertifisering

Driftsstabilitet over tid er avgjørende for tillit til dine IT-systemer. Å sertifisere datasenteret mot en eller flere standarder og gjennomføre tredjeparts audit regelmessig vil gi deg nødvendig trygghet og risiko forståelse. Mer informasjon finner du her.

 

DLE representerer CFC i Norden og har gjennomført en rekke tekniske gjennomganger av datasentre i Norden, gjerne i form av benchmark mot en standard (se også denne artikkelen for mer nytt om standarder). Vi gir deg f.eks. en rapport som bekrefter nivået i forhold til en Tier rating samt forslag til energieffektiviserings tiltak. Ofte er en slik gjennomgang viktig når man står foran valget om å gjøre ytterligere investeringer i eksisterende datasenter eller velge colocation.

 

Hvorfor sertifisere datarom/datasentre

Sertifisering og revisjon av datasentre

Sertifisering av robusthet, ofte gjort av en tredjeparts fagperson, kreves ofte for salgs- og markedsføringsformål der potensielle kunder ønsker visshet om at deres nødvendige tilgjengelighetsnivå kan oppfylles. I Europa er det kun én datasenterstandard, Standard EN50600:

EN 50600: Informasjonsteknologi - Datasenteranlegg og -infrastruktur

 • EN 50600-1: Generelle konsepter

 • EN 50600-2-1: Bygningskonstruksjon

 • EN 50600-2-2: strømfordeling

 • EN 50600-2-3: Klimakontroll

 • EN 50600-2-4: Infrastruktur for telekommunikasjonskabler

 • EN 50600-2-5: Fysisk sikkerhet

 • EN 50600-3-1: Ledelse og operativ informasjon

 • EN 50600-4-1: KPIer - Oversikt og generelle krav

 • EN 50600-4-2: KPIer - Strømbrukseffektivitet (PUE)

 • EN 50600-4-3: KPIs - Renewable Energy Factor (REF) ISO / IEC 30134-2

 • EN 50600-4-4: KPIer - IT-utstyrets energieffektivitet for servere (ITEE) ISO / IEC 30134-3

 • EN 50600-4-5: KPIer - IT-utstyrets energibruk for servere (ITEU)

 • TR 50600-99-1: Energistyring - Anbefalt praksis

 • TR 50600-99-2: Miljømessig bærekraft - Anbefalt praksis

Merk: TR 50600-99-4 - Data Center Maturity Model er i utvikling fra og med 2019

Det er nødvendig å dele opp revisjon av ressurseffektivitetsberegninger for både markedsføring og for å oppfylle lokale forskrifter.

Globale datasenterstandarder

ISO er en uavhengig, ikke-statlig medlemsorganisasjon og verdens største utvikler av frivillige internasjonale standarder. Medlemmene her er de nasjonale standardiseringsorganene i de 163 medlemslandene rundt om i verden. ISO, med sitt hovedkontor i Genève i Sveits, jobber sammen med IEC i å utvikle nye internasjonale datasenterstandarder. ISO/IEC JCT1 SC39 WG1 er ansvarlig for utviklingen av ISO/IEC 30134-serien, med standarder som dekker KPI-er for ressurseffektivitet i datasenter.

Måleenheter (metrics) brukes i mange datasentre for å indikere ytelsesområde sett opp mot bygningsbelastningen. Disse har enten blitt utviklet eller er under utvikling til ISO/IEC KPI-er av ISO/IEC JTC1. KPI-er for internasjonalt godkjente datasenter i 2019 er:

 • ISO/IEC 30134-2 (EN 50600-4-2) Power Usage Effectiveness (PUE); og

 • ISO/IEC 30134-3 (EN 50600-4-3) Renewable Energy Factor (REF).

Vær oppmerksom på at hverken PUE eller REF er mål på om et datasenter er energisparende.

EN 50600 er nå integrert i ISO/IEC JTC 1 studiegruppe om energisparing av datasentre (SD-EEDC) og inngår i ISO / IEC TS 22237-serien. Dette vil resultere i en samlet global standard for design, konstruksjon og drift av datasenter.

Flere ISO-standarder som vanligvis brukes på datasentre, men som ikke er datasenterspesifikke, inkluderer følgende:

 • ISO 14000-serien: internasjonale standarder for miljøledelse. ISO 14001 og ISO 14004 fokuserer på miljøstyringssystemer.

 • ISO 50000-serien: internasjonale standarder for strømstyring. ISO 50001 er basert på styringssystemmodellen for kontinuerlig forbedring som også brukes til andre velkjente standarder, slik som ISO 9001 og ISO 14001.

 • ISO 14040 angir kravene for utførelse av en LCA i forbindelse med ISO 14044.

USAs standarder

Det er fire (datasenterspesifikke) USA-standarder, som alle har en viss global anvendbarhet, og to av dem er de eneste veilederne i deres emneområder:

 • ANSI/TIA 942-B: Infrastrukturstandard for datasentre

 • ANSI/BICSI 002: Datasenterdesign og beste praksis

 • ANSI/ASHREA: Termiske retningslinjer (regelmessig oppdatert av TC9.9, og er den eneste globale kilden); og

 • IEEE Standard 1100-1999: Elektronisk strømforsyning og jording (klar for revisjon)

Sertifisering 1.png

Building Industry Consulting Service International (BICSI)

Siden den offisielle oppdelingen av AT&T i 1984, USA, har BICSI påtatt seg rollen som BICS (AT&Ts gratistjeneste) var ansvarlig for: å hjelpe til med utvikling og design av informasjons-transportsystemer (ITS), slik som den ANSI/EIA/TIA 568B strukturerte kabelsystem-standarden. Organisasjonen, med sitt hovedkontor i Tampa i staten Florida, har medlemmer i nesten 100 land. Den sertifiserer kabelinstallatører og designere som spesialiserer seg på komplekse tale-/datakabeloppsett.

Selv om den først og fremst startet som en IKT-kablingsorganisasjon, så har ANSI/BICSI 002-2019 «Datasenterdesign og implementering av beste praksis» blitt revidert til å omfatte flere emner: alt fra valg av nettsted til igangkjøring, fra strukturell infrastruktur til nettverksinfrastruktur. Store 2019-revisjoner inkluderer varmefjerning og kjøling, colocation-planlegging, litium-ionbatterier og Open Compute®. Til tross for sin ANSI-akkreditering inkluderer den over 500 fagpersoner som bidrar til datasenterstandarden, ikke begrenset til BICSI-medlemmer eller legitimasjonsinnehavere, og med globale innspill.

Telecommunications Industry Association (TIA)

ANSI / TIA-942-A «infrastrukturstandard for telekommunikasjon i datasentre» var en amerikansk nasjonal standard (ANS) som spesifiserte minimumskravene for strukturert kablingsarbeid definert i TIA / EIA-568. Standarden ble oppdatert med tilleggsbestemmelsen ANSI/TIA-942-A-1 i april 2013 av TR-42.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Subcommittee, den ledende gruppen som fører tilsyn med utviklingen av standarden. TIA tilbyr ikke direkte sertifiseringsprogrammer eller sertifiserer overholdelse av TIA-standarder, men det finnes andre organisasjoner og konsulenter som kan tilby disse tjenestene. Imidlertid sertifiserer TIA nå revisjon- og sertifiseringskonsulenter.

I oktober 2015 startet underkomitéen for TIA TR-42.1 revisjonsprosessen av ANSI/TIA-942-A. Standarden gjennomgikk oppdateringer i løpet av 2016 og den nye versjonen av ANSI/TIA-942 ble merket som ANSI/TIA-942-B, og ble utgitt i juli 2017. Den store endringen her var å gå bort fra Uptime Institutes Tier-klassifiseringssystem.

ANSI/TIA-942-B -spesifikasjonen refererer til krav til datasenter for private og offentlige domener for applikasjoner og prosedyrer som:

 • nettverksarkitektur

 • elektrisk design

 • fillagring, sikkerhetskopiering og arkivering

 • systemredundans

 • tilgang til nettverkskontroll og sikkerhet

 • databaseadministrasjon

 • web-Hotel

 • applikasjons Hotel

 • innholdsdistribusjon

 • miljøkontroll

 • beskyttelse mot fysiske farer (brann, flom og stormvind)

 • strømstyring

Andre regioner

Andre nasjonale designveiledninger, beste praksis og energieffektiviseringstiltak finnes over hele verden, særlig i Singapore, Japan, Australia og Kina. Det er også regionale retningslinjer, slik som de i Latin-Amerika, men her er det mange tekniske likheter og overlappinger.

Måleverdier som brukes til markedsføring (for eksempel PUE) eller overholdelse av krav (for eksempel dieselforbruk) blir i økende grad brukt på datasenteranlegg, ettersom nasjonale og regionale myndigheter prøver å oppfylle reduksjonsmål for strømforbruk, ressursforbruk, karbon og utslipp. De vanskeligste å definere er også de mest betydningsfulle (de som angår IKT-produktivitet) og disse vil forbli målet for mange regulatorer i overskuelig fremtid. Bruken av IKT-maskinvare, og måleverdiene på ytelsen per watt over det komplette belastningsspennet mellom tomgang og full belastning, vil trolig få større betydning etter hvert som energiforbruket fortsetter å stige.

Compliance & Auditing Services levert av DLE Consulting

DLE Consulting, sammen med Critical Facilities Consulting, kan tilby tredjeparts ekspertise, med uavhengig revisjon og samsvarsbrev for:

 • EN 50600, «Tilgjengelighetsklasse» og sikkerhet for strøm og kjøling

 • ANSI / TIA 942-B, «Datasentertype» for strøm og kjøling

 • Validering av PUE, CUE, REF & WUE beregninger opp til ISO/IEC 30134, årlig oppdatert

 • Sertifisering av årlig drivstofforbruk (karbonutslipp) for nødgeneratorer med hensikt å oppfylle kravene i EUs direktiver: Emission Trading Scheme (ETS) og Medium Plant Combustion Direktiv (MPCD)

Overholdelse av EN 50600 & TIA 942-B er gyldig i maksimalt 5 år eller til det blir gjort endringer i M&E-infrastrukturen. Årlige oppdateringer kan utstedes basert på en klienterklæring om daværende tilstand.

bottom of page