top of page

Tilrettelegging for kraftkrevende industriprosjekter

I dagens komplekse verden er en kunnskaps basert sourcing strategi viktig for de fleste større IT driftsmiljøer. Hybride driftsløsninger er ofte den foretrukne veien å gå men hvordan sikre at man har de rette parametere å gjøre vurderingene rundt i et kort, mellomlang og lengre perspektiv?

DLE samarbeider med en rekke kompetansemiljøer og bistår gjerne i slike prosesser.

Hydroelectric Power Station
bottom of page