top of page

FAQ

Vi trenger spesialkompetenase i en kort periode innenfor flere IKT områder. Kan DLE bistå her?

Ja, absolutt. Vi har en oppdatert database med ledige ressurser for korte og lengre oppdrag. Våre konsulenter hjelper deg gjerne med å finne alternative kandidater. Send oss en mail på ke@dle.no

Vi har problemer med å finne nødvendig kompetanse og erfaring i Norge for å sette i gang og videre føre prosjekter. Kan DLE bistå med å finne alternative profiler ?

Ja, DLE er tilknyttet et internasjonalt nettverk og har gode referanser på ressurser som hentes inn fra det internasjonale markedet. Spesielt innen anskaffelse, drift og forvaltning samt sikerhetsrelaterte områder.

Vi skal ansette nye ressurser og vil gjerne motta profiler på aktuelle kandidater?

DLE bistår flere selskaper innen Search and Selection. Kontakt oss for ytterligere informasjon og evt. ramme-avtale.

Vi skal etablere oss i nye bransjer og ønsker bistand til kartlegging av marked samt etablering av en salg og markeds-strategi. Kan DLE hjelpe oss?

DLE har gode referanser og har et team med lang erfaring fra Nordisk markedsbearbeiding innen en rekke bransjer. Kontakt oss for uforbindtlig samtale.

Vi ønskeren vurdering av det tekniske nivået på vårt datasenter. Kan DLE bistå?

Absolutt. DLE med samarbeidspartnere gjennomfører audits og GAP-analyser mot forskjellige standarder over hele verden.

Vi vurder å sette ut datasentertjenestene vår. Kan DLE bistå med å etablere en kravspesifikasjon samt bistå i en anskaffelsesprosess?

Ja, DLE har flere års erfaring fra å bistå større Nordiske aktører i slike prosesser.

bottom of page