DLE Consulting fokuserer på merverdi for sine kunder.

Vår målsetning er å kunne tilby våre kunder » det lille ekstra «. Forutsigbarhet og kvalitet til avtalt pris ligger til grunn for vårt konsept. Vi tilbyr en rekke tjenester innen:

  • Management consulting

  • Prosjektledelse

  • Rapportutarbeidelse og -analyse

  • RFI/RFP-bistand

  • Risikovurderinger/ rutineoppbygging/ anskaffelsesbistand innen datasentre

  • Salgsstøtte

  • Search & Selection

  • Akkreditering av datasentre

  • Konsulentformidling

Våre konsulenter har mange års erfaring innen sine respektive fagområder. Ta kontakt.

 

DLE er tilknyttet et stort inter-nasjonalt nettverk.

 

 

 

 

 

 

 

Mark Acton

DLE har gleden av å kunne ønske Mark velkommen inn i vårt nordiske DC-team. Mark har vært en spesialist på datasenterdrift i over 20 år. Dette inkluderer konsulentvirksomhet og teknisk rådgivning, samt å være i ledende stillinger ansvarlig for serviceleveranser, i tillegg til både strategisk og operativ ledelse innenfor bransjen.

DLE vil representere Mark på det nordiske markedet og sikre effektiv prosjekthåndtering for driftsrelaterte prosjekter for datasentre over hele Norden.

DLE representerer Critical Facilities Consulting Ltd.(CFC) i Norden.

 

 

 

 

 

 

 

Ian Bitterlin

 

DLE har samarbeidet med Ian Bitterlin i en årrekke og representerer CFC i Norden.

Ian er en av Europas fremste uavhengige datasentereksperter og bistår DLE Consulting i en rekke nordiske prosjekter. Vi bistår med alt fra kvalitetssikring av design og oppgraderinger til GAP analyser og sertifiseringer i forhold til forskjellige standarder. Ta kontakt om du ønsker eller vurderer behov for bistand.

DLE er en strategisk samarbeids-partner med flere av de større aktørene i markedet idag.

 

 

 

 

 

 

 

Kjetil Ertnæs


Kjetil har bistått i en rekke større datasenter prosjekter i det nordiske markedet gjennom de siste 20 årene og har strategi og marked som spesialfelt. Bistand i forbindelse med anskaffelser og anbudsprossesser, samt kvalitetssikring av leveransekjeder, tilpasses med fokus på "best praksis" og forankring i kundens behov.

Datasenterstrategi

I dagens komplekse verden er en kunnskaps basert sourcing strategi viktig for de fleste større IT driftsmiljøer. Hybride driftsløsninger er ofte den foretrukne veien å gå men hvordan sikre at man har de rette parametre å gjøre vurderingene rundt i et kort, mellomlang og lengre perspektiv? DLE samarbeider med en rekke kompetansemiljøer og bistår gjerne i slike prosesser. #Nyhet

Sertifisering av ditt datasenter

Driftsstabilitet over tid er avgjørende for tillit til dine IT systemer. Å sertifisere datasenteret mot en eller flere standarder og gjennomføre tredjeparts audit regelmessig vil gi deg nødvendig trygghet og risiko forståelse. Mer informasjon finner du her. #Nyhet

Gjennomgang av teknisk status på ditt datasenter

DLE representerer CFC i Norden og har gjennomført en rekke tekniske gjennomganger av datasentre i Norden, gjerne i form av benchmark mot en standard (se også denne artikkelen for mer nytt om standarder). Vi gir deg f.eks. en rapport som bekrefter nivået i forhold til en Tier rating samt forslag til energieffektiviserings tiltak. Ofte er en slik gjennomgang viktig når man står foran valget om å gjøre ytterligere investeringer i eksisterende datasenter eller velge colocation. #Nyhet

Generator-ratinger: Hvilket rating-nivå er riktig for deg og kan du stole på leverandørens spesifika

Ian Bitterlin gir her sine kommentarer til en problemstilling som kan være aktuelle for flere å sette seg nærmere inni: Hvilke ratinger har dine generatorer i dag? Det er ikke bare strøm Ved «rating» så mener jeg ikke bare «strømeffekt», som er en grei oppsummering av verst mulig utfall (alle mulige laster, inkludert batterilading på den varmeste dagen i året osv.) eller et bevisst designvalg for å imøtekomme dellast, men også for hvor mange timer per år (opp mot 100 prosent av dem) vi vil at maskinen(e) skal gå for å kunne levere strøm. Tre sentrale temaer å se nærmere på: Hva er poenget med å ha en ISO-standard som er klar, konsis og lett å forstå, men som allikevel ingen i generatorset

Latency: Overføringsforsinkelse mellom datasentre

I kappløpet om å trimme vekk mest mulig mikrosekunder og nanosekunder har meglere og utviklere som lager applikasjoner som krever lav latency, trappet opp teknologiutviklingen for å komme nærmere lysets hastighet. Latency er et begrep som brukes av nettverkseksperter og høyfrekvens-tradere for å definere forsinkelser som oppstår i overføring av data hvor det er avgjørende med så lav forsinkelse som mulig for å lykkes med høyfrekvente handelsplattformer etc. I løpet av de siste årene har teknologer redusert latency ved å gjøre en rekke forbedringer. Disse inkluderer: CPU-sykluser og hastigheter i databehandlingsenheter; input-output hastighet på enhetene; båndbredde på nettverket; hastigheten

Datasenterstandarden DIN EN 50600 (VDE 0801-600)

En standard for datasentre? Hvordan vil dette fungere? Hvert datasenter ser annerledes ut, det finnes utallige størrelser, typer, bruksområder og konsepter til og for datasentre. Hvordan kan dette standardiseres? Alle datasentre har nok fellestrekk som kan være "standardiserte". Datasenteroperatør stiller de samme grunnleggende spørsmål: Hva er min forretningsmodell og hva er hensikten med mitt datasenter? Hva trenger jeg for å drifte mitt datasenter? Hvilke ressurser har jeg til min disposisjon; både for investeringer og for drift? Kan min forretningsmodell tåle nedetid og, hvis ja, i hvor mange minutter, timer eller dager i løpet av året? Hvilken lokasjon er egnet for min type drift og for

© 2015 created with Wix.com

FOLLOW US:

  • LinkedIn Social Icon