top of page

Datasenterstrategi


I dagens komplekse verden er en kunnskaps basert sourcing strategi viktig for de fleste større IT driftsmiljøer. Hybride driftsløsninger er ofte den foretrukne veien å gå men hvordan sikre at man har de rette parametre å gjøre vurderingene rundt i et kort, mellomlang og lengre perspektiv?

DLE samarbeider med en rekke kompetansemiljøer og bistår gjerne i slike prosesser.

  • LinkedIn DLE Consulting
bottom of page