top of page

Datasenterstandarden DIN EN 50600 (VDE 0801-600)


En standard for datasentre? Hvordan vil dette fungere? Hvert datasenter ser annerledes ut, det finnes utallige størrelser, typer, bruksområder og konsepter til og for datasentre. Hvordan kan dette standardiseres?

Alle datasentre har nok fellestrekk som kan være "standardiserte".

Datasenteroperatør stiller de samme grunnleggende spørsmål:

 • Hva er min forretningsmodell og hva er hensikten med mitt datasenter?

 • Hva trenger jeg for å drifte mitt datasenter?

 • Hvilke ressurser har jeg til min disposisjon; både for investeringer og for drift?

 • Kan min forretningsmodell tåle nedetid og, hvis ja, i hvor mange minutter, timer eller dager i løpet av året?

 • Hvilken lokasjon er egnet for min type drift og forretningsmodell?

 • Hva er viktig for mine kunder (forutsatt at jeg har noen), og hvordan kan jeg tilpasse deres behov mot mitt datasenter?

Lignende spørsmål blir ofte stilt av potensielle kunder til et datasenter, som også trenger hjelp til å velge en passende IT-tjeneste eller co-location leverandør.

Disse spørsmålene blir besvart igjennom «DIN EN 50600 (VDE 0801-600) Information technology standard – Data Center facilities and infrastructures» (se også www.vde.de). Serien er rettet mot alle som er opptatt med problemstillinger knyttet til datasentre og tilbyr en omfattende guide til deres design, installasjon og drift. Det er en forretningsorientert systemtilnærming basert på en risikoanalyse av virksomheten, som fokuserer på funksjonen av datasenter og derfor ikke vurderer det faktiske tiltenkte formålet. Derfor vil ikke DIN EN 50600 være noen erstatning for spesialist planlegging, ekspert utførelse og god drift.


Sertifisering av datasentre

For øyeblikk består DIN EN 50600 standarden av 7 godkjente deler, som dekker alle områder av et datasenters infrastruktur. Ytterligere standarder for KPIer er under utarbeidelse.

 • EN 50600-1: Generelle konsepter for design og spesifikasjoner

 • EN 50600-2-1: Bygningskonstruksjon

 • EN 50600-2-2: Strømdistribusjon

 • EN 50600-2-3: Miljøkontroll

 • EN 50600-2-4: Kablingsinfrastruktur for telekommunikasjon

 • EN 50600-2-5: Sikkerhetssystemer

 • EN 50600-3-1: Administrasjon og operasjonell informasjon

DIN EN 50600 (VDE 0801-600) dekker derfor alle relevante deler og områder i et datasenter: alt fra selve bygningen til strømforsyningen, klimaanlegg og brannsikring, og fra IT-kabling til adgangskontroller. Underliggende alt dette er de grunnleggende parameterne; tilgjengelighet, fysisk sikkerhet og evne til å oppnå energieffektiv drift. Et annet aspekt er å etablere retningslinjer for grunnleggende styringsprosesser i hverdagen. I standardens ulike deler er fire forskjellige tilgjengelighetsklasser definert, samt fire klasser for sikkerhet og ulike nivåer for å bestemme forbrukstall, noe som er nødvendige for å vurdere energieffektivitet. En detaljert undersøkelse av enkeltområder og systemer gir mulighet for stor fleksibilitet som gjør at den kan klassifiseres på en åpen og nyttig måte, avhengig av datasenterets kravspesifikasjon, plassering og forretningsmodell.

DIN EN 50600 (VDE 0801-600) gir oss et sett med regler som det er enighet om i Europa og gir planleggere, operatører og kunder i et datasenter sikkerhet, klarhet og spesielt sammenlignbarhet En annen fordel med denne sammenlignbarhet og åpenheten er muligheten for å sertifisere et datasenter til DIN EN 50600. For det første gir dette brukeren mulighet til å få vurdert sin forretningsmodell (inkludert daglige rutiner) i forhold til en objektiv vurdering. For det andre har potensielle kunder mulighet til å finne den rette leverandøren i forhold til ønsket kravspesifikasjon etc.

Konklusjon: Datasenter kan med sikkerhet bli «standardiserte», og med DIN EN 50600 (VDE 0801-600) vil man ha et alternativ til Uptime Institute Tier Standard.

 • LinkedIn DLE Consulting
bottom of page