top of page

Hvordan forstå datasenter design
Det er svært få formelle krav til datasentre om å følge et av klassifiseringssystemene eller å ta det videre til formell sertifisering. Imidlertid ber nå flere kunder, spesielt de som vurderer colocation, om sertifisering for å bedre forstå risiko, oppnå et komfortnivå for at designet blir revidert av en tredjepart for å gi en viss robusthet, pålitelighet eller energieffektivitet. Behovet for sertifisering dukker oftere opp i de framvoksende datasentermarkeder og bruksområder hvor kritikalitet og det å forstå og ha et bevist forhold til risiko er viktig. Dermed er sertifisering i stor grad drevet av en salgsorientert, miljømessig og kommersiell agenda.


Hvordan bestemmer brukeren, eieren eller operatøren seg for hvilken datasenterstandard de skal bygge et nytt datasenter rundt, og hvem kan bekrefte at den oppfyller kravene i satt i standarden?


Det er flere tolkninger av det som er kjent som Tier, Rating, Type eller Class for et datasenter, men målet med hvert av disse er å klassifisere robustheten til en datasenterinfrastruktur. Ulike standarder fokuserer på forskjellige aspekter av datasenteret, men de viktigste kriteriene å fokusere på, med tanke på tilgjengelighet, er de mest kritiske aspektene ved et datasenter: strøm, kjøling og, i de fleste tilfeller, kommunikasjon.


De generelle prinsippene er vist i tabellen her:

Klassifiseringssystemene faller i to kategorier:


a) Tilgjengelighet, med funksjoner som redundans for komponenter og leveransekjeder, samkjørt opprettholdelsesevne eller feiltoleranse, som vist i tabell tabellen over.


b) «Energieffektivitet» knyttes vanligvis til en reduksjon i strømforbrukseffektivitet (PUE), i forbindelse med «best praksis». Det skal imidlertid bemerkes at PUE, som definert i ISO/IEC 30134-2, ikke er en energieffektivitetsmåling, ettersom det totale strømforbruket kan øke til tross for en reduksjon i PUE-verdien. Likeså kan en reduksjon i strømforbruk, for eksempel ved fjerning eller konsolidering av IT-utstyr, resultere i en økning i PUE-verdien. Uten en nøye «vekting» kan PUE være veldig kontraintuitivt siden den bare måler effektiviteten på det IT-utstyret forsynes med av strøm, i stedet for noen form for generell energieffektivitet i datasenteret. Disse inkluderer godkjennings- eller medlems status i EU CoC Best Practice Guide, Certified Energy Efficient Datacenter Award (CEEDA) av BCS (tidligere kjent som The British Computer Society) administrert av DataCenterDynamics og Data Center Maturity Mode (DCMM) i Green Nett.t.Comments


  • LinkedIn DLE Consulting
bottom of page