top of page

Hva er et Datasenter?

Updated: Aug 12, 2022

Definisjonen av begrepet Datasenter er ofte like fragmentert som ordet clous eller sky. Hva legger vi egentlig i begrepet?


Avhengig av tilnærming, bakgrunn og formål vil man ofte legge forskjellige egenskaper og funksjoner inn i begrepet. Det er viktig å definere begrepet i den sammenheng man ønsker ønsker å bruke ordet Datasenter i forhold til informasjonsdeling, markedsføring etc. DLE bistår med å tydeliggjøre sammenhenger og begreper i denne sammenheng.Comments


  • LinkedIn DLE Consulting
bottom of page