top of page

Datasenter - Trender og fokus etter Covid-19

Covid-19 har gitt datasenteroperatører utfordringer på en rekke områder. De tydeligste av disse som vi ser allerede nå er hvordan reiserestriksjoner, karantene og tilgjengelighet på kritiske komponenter har skapt problemer. Vi ser også økt bruk av digitale tjenester, noe som for en del leverandører har skapt et umiddelbart behov for å tilfredsstille etterspørselen etter økt datasenter- og nettverkskapasiteter.

Hvilke konklusjoner kan vi trekke så lang?

- Forstå risiko bedre og utføre regelmessige vurderinger av trusselbilde.

- Behov for mer omfattende beredskapsplaner.

- I større grad automatisere og gjøre driften i mindre grad avhengig av fysisk tilstedeværelse.

- Tilpasse applikasjonsdrift og krav i forhold til kritikalitet, effektivitet og miljømessige kriterier.

Hva kan vi gjøre?

DLE tilbyr bistand for å tilpasse drift og rutinemessige endringer slik at de tilfredsstiller driftsoperative endringsbehov i et datasenter.

  • LinkedIn DLE Consulting
bottom of page