top of page

Er PUE en mangelfull eller utilstrekkelig måleverdi?

Updated: Aug 12, 2022

Dette er noe som mange sier, men den er ikke mangelfull eller utilstrekkelig om man forholder seg riktig til den. Faktisk er den nesten perfekt til hva den er ment å representere. Det som hindrer den i å være perfekt er en kombinasjon av manglende forståelse, bevisst misbruk gjort igjennom salg/markedsføring og at det er enkelt å manipulere den, hvis datasentreroperatøren skulle ønske å gjøre det. Alle i DC verden må nå vite (etter 10 år) at PUE står for «Power Usage Effectiveness», selv om mange mennesker fortsatt faller tilbake på betydningen «Efficiency» (driftseffektive) i stedet for «Effectiveness» (virkningseffektive). Grunnen til dette er at alle datasentrene har null «virkningseffektivet», med mindre alt du ønsker er å skape mest mulig varme…

La oss ta det fra opprinnelsen av begrepet PUE. Den ble innovert fram av medlemmer tilhørende The Green Grid med globalt forbruk i tankene og konseptet kunne ikke vært enklere: forholdet mellom et datasenters årlige totalenergi til netto IKT-energi. Det er klart at jo nærmere den er 1,0 desto bedre er den, selv om gjennomsnittet nå er over 2,0. Med andre ord, hvis du har en IKT-last som forbruker 10MWh i løpet av 12 måneder og anlegget bruker 20 MWh i samme periode for å støtte den lasten, så vil PUE-verdien være 20/10 = 2,0. Årlige målinger tok seg av sesongmessige endringer i strømbehovet for kjøling og jevnet ut belastningen fra lasten, mens den eneste virkelige definisjonen var at PUE skulle være en måleverdi som brukes til å kartlegge forbedringen over tid i et bestemt anlegg og aldri brukes til å sammenligne anlegg opp mot hverandre.

Med denne enkle definisjonen er det fire ting som er åpenbare:

  1. Verdien skulle ha blitt kalt EUE, ettersom det skulle være en E (for kWh energi) måleverdi og ikke en P (for kW effekt) måleverdi. Dessverre er det for sent å endre på dette nå.

  1. Den sier nøyaktig null om IKT-lasten.

  1. Brukeren bør være ærlig med seg selv og inkludere alt det overliggende strømforbruket, inkludert kontorer, småkraftverk på anlegget, sikkerhetssystemer, ekstern belysning og innebygd strøm i andre ressurser som dieselolje etc.

  1. Hvor mange ganger har du lest en artikkel som sier at et nytt datasenter vil ha en PUE på f.eks. 1,30? Hvordan kan dette være tilfellet hvis anlegget ikke har blitt kjørt i et år og vil nesten helt sikkert fylle opp lasten sakte?

PUE beskriver infrastrukturens effektivitet og tar vekk oppmerksomhet fra det som IKT-industrien ikke vil bli koblet mot, nemlig den svært dårlige strømforsyningseffektiviteten hos serverere ved lav belastning og det svært lave gjennomsnittet av serverutnyttelse som medførte at de fleste servere var «på tomgang» mesteparten av tiden med relativt høy effekt. Dette forklarer ofte hvorfor strømbruket til datasentre er stabilt, til tross for hvordan selve IT last bruken burde ha påvirket dette. Hvis man ser utenom denne utnyttelsen har ting blitt forbedret dramatisk og PUE forblir en god beregning som er verdifull, enkel å bruke og beskriver bare den årlige innretningen strømforbruket sett totalt om det brukes og forståes riktig.

Moderne servere på tomgang (ikke noe nyttig IT-last) drar alt fra mellom 20 % til 80 % strøm (med et gjennomsnitt på rundt 35 % i 2018) og den gjennomsnittlig utnyttelsesgraden (hvis du utelukker homogene belastninger som f.eks. søkemotorer og HPC-klynger) rundt om i verden er nær 10 %. Med andre ord, de fleste servere går på tomgang mesteparten av tiden og bruker i gjennomsnitt 35 % av maksforbruket sitt, selv om de «verste» synderne går på tomgang med nærmere 80 %. Derfor, et anlegg med 60 % utnyttelse og en PUE på 2 er mye mer «energieffektiv» enn et anlegg med 10 % utnyttelse og PUE på 1,1. En feil i PUE har aldri vært ment å være et mål for hvor bra et datasenter er: det er bare et mål på de «overordnede» strøm- og kjøletapene, belysning og kontroller osv.

Mange brukere har laget egne regler om hva som skal (eller ikke skal) inkluderes når de gjør PUE-beregningen. Faktisk sier mange fortsatt at «PUE ikke er godt nok definert». Dette kan ha vært sant i 2007, men når versjon 2 ble utgitt av TGG stemmer ikke dette lenger. Siden da har PUE blitt standardisert i ISO/IEC 30134-2 og ingen burde være i tvil lenger. Når dette er sagt, så «behøver» ingen følge en standard (med mindre det er HMS-relatert eller gjengitt i lokal lovgivning) og under forutsetningen av at du konsekvent bruker de samme reglene hvert år, så vil din PUE-forbedringsplan være velbegrunnet. Selvfølgelig så vil et sett med felles regler være en god ting hvis du rapporterer PUE.

"PUE-misbruk" er det mange eksempler på. Det mest vanlige er kanskje dette:

  • PUE er en årlig energiforbrukrate, så hvordan kan en markedsavdeling hevde at deres splitter nye datasenter har f.eks. en verdi på 1,3? Bare etter å ha kjørt det i et helt sesongår (12 mnd.), kan du rapportere PUE.

Når alt kommer til alt er PUE enkelt og nyttig. Du bør velge et sett med regler, enten det er TGG V2 (gratis å laste ned) eller ISO/IEC 30134-2 (må betales for), og hold deg til det. Bruk PUE til å spore forbedringene dine og husk at uansett PUE-nummeret så er målet å redusere strømforbruket.

  • LinkedIn DLE Consulting
bottom of page