top of page

Datasenterindustrien i endring


Hvilke endringer vil vi se fremover...


 

Klimaendringene vil i økende grad redusere redundant kjølekapasitet og frikjølingstid.

Kjølesystemer er designet ut ifra den varmeste dagen på året. Den maksimale kjølekapasiteten for redundant datasenterkjøling er basert på kjøleinfrastrukturens evne til å fjerne varmen på denne varmeste dagen på året. Et stort antall studier de siste tiden har fastslått at i løpet av det siste tiåret har rekordhøye temperaturer forbigått antall rekordlave temperaturer, med et forhold av 2:1. En av modellene spår at forholdet vil øke til 20:1 innen 2050. I Uptime Institutes Top 10 Data Center Industry Trends for 2019 anbefales det å gjennomføre hyppige tilgjengelighetsvurderinger. Analyser som disse bør omfatte beregninger av total og redundant kjølekapasitet for nye rekordhøye temperaturer. Måten å kompensere for tap av kjølekapasitet er å forbedre luftstrømhåndteringen i datarommet, slik at avkjøling av lufttilførselstemperaturer og andre mekaniske systeminnstillingspunkter kan endres for å gjenvinne eller i det minste redusere tapet av redundant kjølekapasitet og frikjølingstid.

Vekst i datasenterindustrien vil fortsette å skape bemanningsutfordringer

Veksten i datasenterindustrien presser datasenterindustrien og colocation-operatører til å ansette mindre kvalifisert personale. Selv om enkelte individer i en organisasjon kan være oppmerksomme på best-praksis, samt også forstå prinsippene rundt dataromkjøling, er de ofte så overarbeidede at det å dele kunnskapen deres havner lavt på prioriteringslisten. Den samme dynamikken skjer innenfor mange administrerende tjenesteleverandører, ettersom de også sliter med å ansette kunnskapsrike folk til sine stillinger. Mangelen på kunnskap resulterer i ineffektive kjølekonfigurasjoner, noe som øker driftskostnadene og drar ned både strøm- og kjølekapasitet. Dette problemet vil øke fremover men kan kompenseres noe ved hjelp av bedre automatikk og styringssystemer.

Skyløsninger vil komplimentere datasenterets service-behov og krav

Integrasjon med AI og Machine/Deep Learning og smarte skybaserte løsninger vil gjøre datasentrene mer robuste og automatiserte samt kreve mindre fysisk tilstedeværelse. Dette vil bidra til høyerne energieffektivitet og mer robuste driftsløsninger.

Utfordringer i White Space med flere leietagere

Veksten i colocation-segmentet har resulterer i en høyere prosentandel av servere og datalagring driftes i rom med flere leietakere kontra de med kun én. Slike areal står overfor en rekke utfordringer med kjøleeffektivisering. Med kjøling som det største energiforbruket, nest etter strømforbruket til IT-utstyr, har ineffektiviteten til kjøling en betydelig innvirkning på PUE og OPEX. Forskjellige type bur-løsninger og best-praksis bestående av en ofte marginal kontroll over kjøling, er en av de vanligste årsakene til ineffektiv kjøling. Colocation-leverandører som ikke løser disse utfordringene har høyere kostnader og vil dermed ikke lykkes i et konkurranseutsatt marked. Når alt annet er på samme nivå vil colocation-leverandører som utvikler service-avtaler (SLA) med veldefinerte og håndhevbare best-praksiskrav for kjøling ende opp med å ha en betydelig fordel i forhold til andre.

Mer integrering av væske basert kjøling

Væskekjølt IT-utstyr (som oftest vann) med høy tetthet er i anmarsj. Hvis et datasenter ikke allerede har kjølevæskekabinett installert så vil de snart ha det. Det er to drivere for flytende kjøling: forbedret effektivitet og høy tetthet. Imidlertid blir det meste av utviklingen her drevet frem av høy tetthet, samt utfordringene eller umuligheten av avkjøling med luft. I fjor avslørte Google en væskekjølt løsning for sine AI-prosessorer. Vi ser at de største leverandører innen HPC markedet som HPE, Dell og Lenovo kommer med høy intensitets løsninger på opp mot 100-200kW pr rack. Det er stor forvirring om hvordan man bør implementere flytende kjølinger og hva det betyr for det totale kjølesystemet. Dette gjelder spesielt for colocation-leverandører. Det er colocation-leverandører som ennå ikke har utviklet en løsning for kunder som ber om plass til deres væskekjølte IT-utstyr og leverandører som er klare for slike kunder. Den mekaniske siden av datasenterindustrien har ikke hatt en betydelig oppdatering på mange år, noe som den voksende implementeringen av flytende kjøling er i ferd med å forandre.

Ineffektiv luftstrømstyring

Ifølge den nyeste undersøkelsen gjort av Uptime Institute var det globale gjennomsnittlet av PUE-verdien hos datasenter i 2018 på 1,58. Basert på den utflatende kurven på forbedringsutviklingen de siste fem årene vil prognosen for 2019 være noe i nærheten av 1.56. Når det totale strømforbruket til den globale datasenterindustrien er beregnet på 416 milliarder kW timer (en PUE på 1.56), vil nær 150 milliarder kW timer av disse bli brukt til annet enn IT-utstyr. Forskning indikerer en mekanisk belastningskomponent (MCL, den delen av PUE som tar for seg kun kjøling) på 1,25 kan mest realistisk sett oppnås med best-praksis på luftstrømstyring og justering av resulterende temperatur og luftstrømming, uten ytterligere økonomiske aspekter fra enhver variant av frikjøling. Forutsatt at ytterligere 10% av energitapene ved kraftkonvertering, lys, kaffemaskiner, osv., virker en PUE på 1,35 til å være et rimelig utgangspunkt. Forskjellen mellom energiforbruk for det globale datasentermarkedet ved en faktisk PUE på 1.56 kontra målet med en PUE på 1,35 bestående av ca. 57 milliarder kW timer, eller $ 7,5 milliarder bestående av $ 0,13 per kW time. I USA, et land der datasentre bruker rundt 90 milliarder kW timer årlig, vil en høyere PUE som følge av manglende implementering av best-praksis for luftstrømshåndtering koste amerikanske datasentereiere nesten $ 1 milliard dollar for 12,5 milliarder kW-kWh med bortkastet strøm, med i gjennomsnitt $ 0,08 per kW time.

Migrering vekk fra egne datasentre vil fortsette

Colocation-tjenesteleverandørene har utvidet sine tjenestetilbud til mer enn plass, strøm og kjøling som opprinnelig definerte disse tjenestene. Dette inkluderer sikker tilgang til flere skytjenester, krysskobling av nettverk til andre anlegg og tjenester, forbedrede veier for å sømløst migrere blant leverandører og skytjenester. Tilgjengelighet av disse tjenestene, kombinert med kampen mange organisasjoner har med å sikre seg teknisk kompetanse og planlegging av infrastrukturkapasitet utover de faktiske bygg- og oppstarts forhold, vil fortsette å presse grensen til bedriftsdatasenter utover virksomhetens fysiske vegger og samtidig oppnå stordriftsfordeler hos colocation leverandører.

EDGE

Nå er innholdsdistribusjonsnettene en del av «edgen», snarere enn omvendt, og sammen med dette skiftet kommer en mengde av konkurrerende definisjoner som forsøker å sikre seg noen plasseringsfordeler i markedet. Noen av disse definisjonene insisterer på at et edge-datasenter må betjene størstedelen av et serviceområde og må ha en viss høy prosentandel av ønsket innhold. Andre definisjoner krever en komplette katalog for skytjenester og tilkoblingsmuligheter, i tillegg til mekanisk og elektrisk redundans for å sikre en robust oppetid. Disse debattene vil fortsette å bli ytterligere opphetet av nye aktører som vil prøve å ta sin del av markedet. Økt video-streaming, doblinger av online-trafikk innenfor gaming, alle de forskjellige manifestasjonene av kunstig intelligens med alt fra sjåførløse biler til kirurgisk assistanse, pålitelig og naturlig språkbehandling og mange andre applikasjoner og tjenester som enten er båndbredde eller latensy-følsomme, eller begge deler, er med på å drive den årlig veksten for «edge» til 40+% fra 2019.

«Edgen» blir en betydelig innovasjonsdriver

Edgen vil skape et helt nytt marked for databehandlingsstøtte. Edgen erstatter ikke behovet eksisterende databehandling, prosessering eller lagringskapasitet, men skaper et helt nytt miljø der alle funksjonene blir gjenskapt. Kvaliteten på edgen som lever opp til forventningene er lagt på den, vil være avhengig av noen betydelige innovasjoner innenfor bransjen. De generelle kravene er lavere kostnader og økt robusthet. Disse kravene gjelder også for databehandling- og nettverksutstyr, samt de fysiske infrastrukturene, potensielt ubemannede, etablert «on the edge». Høye kostnader og følsomhet overfor hva naturen utsetter det for vil senke hastigheten og tilgjengelighet av edge miljøet.

Robusthet og risiko akseptanse vil bli kritiske vurderingskriterier fremover i en ellers rivende utvikling.  • LinkedIn DLE Consulting
bottom of page