top of page

Datasentersertifisering og -akkreditering


I dagens hybride IT driftsstrukturer er det viktig å løpende verifisere datasenter strukturen som støtter den kritiske IT produksjonen. Om du drifter "on premise" i eget datasenter, kjøper co-location tjenester eller en skybasert tjeneste vil det være nødvendig å løpende forstå risiko bilde rundt datasenter driftsstrukturen som understøtter produksjonen. Spesielt vil dette gjelde skybaserte leveranser fra en leverandør som i liten grad verifiserer hvilke datasentre med hvilke kvaliteter og driftsregimer leveransen leveres fra.

Dette er forhold som trenger en regelmessig gjennomgang/revisjon for å kvalitetssikre og for å forstå den reelle risiko rundt infrastrukturen i løsningen.

DLE kan bistå med å etablere en verifiseringsprosesser og et oppfølgingsregime som tilfrestiller de krav den enkelte organisasjon har til minimering av risiko etc.


  • LinkedIn DLE Consulting
bottom of page