top of page

Bitcoin og annen kryptovalutaproduksjon forbruker store mengder energi.


- Hvordan ser fremtiden ut?

Hvis blockchain-teknologien skal revolusjonere hvordan vi samhandler med hverandre, trenger vi å løse problemet med at mange av dagens algoritmer er altfor energikrevende.

For å kunne utnytte blockchain til en rekke forretningsmessige formål er energieffektivitet nøkkelen.

Innovatører som IBM og Intel med flere utvikler en rekke «grønne» blockchain-innovasjoner for å tilfredsstille etterspørselen fra bedrifter etter transaksjonsbaserte blockchain løsninger. Blockchain kan bidra til å automatisere transaksjoner og registrere disse transaksjonene med en sikker digital journal som er tilgjengelig for alle deltakere i nettverket.

Energieffektivitet gjør at blockchain kan skalere for forretningsbehov. Dette betyr prosessering av betydelig flere transaksjoner per sekund til en minimal kostnad, samtidig som det tilpasser seg en stadig voksende brukerbase.

Den potensielle muligheten har satt i gang et kappløp om å utvikle de vinnende blockchain-løsningene for bedrifter og organisasjoner. De som kommer ut seirende med de beste algoritmene vil klare å sikre seg en betydelig del av markedet fremover. Vi er nå inne i en periode hvor mange løsninger prøves i markedet men vinnerne vil være få og være basert på mer energieffektive algoritmer enn de vi ser mest av i dag.

Krypto valuta

Bitcoins alternativ Ethereum forsøker å posisjonere seg som en av disse vinnerne i markedet. Utviklere har laget en ny blockchain som skal redusere energiforbruket til nesten null, samt skalere og forbedre sikkerheten så markedet venter i spenning på utviklingen.

Proof-of-work, også kjent som «mining», er synderen bak bitcoins energisløsing. Det er prosessen der datamaskiner løser komplekse matematiske oppgaver for å opprettholde blockchain og ta ut nye bitcoin. Prosessorene skal validere neste blokk med transaksjonsdata og fange nye ”coin”.

Etter hvert som flere datamaskiner miner bitcoin vil de matematiske beregningene bli vanskeligere å løse og kreve enda mer prosessorkraft. Den ustabile prisen på bitcoin i fjor ga insentiver for å få flere til å drive mining. Selv om prisen på kryptovaluta siden da har gått ned til under $ 8 000, fra det høyeste punktet på mer enn $ 20 000 i desember 2017, har bitcoins satt søkelyset på dens langsiktige bærekraftproblemer. I mars/april 2017 var mining av bitcoin ulønnsom i Norge da kostandene i forbindelse med utvinning var høyere enn vekslingskursen i dollar.

Nå eksperimenterer blockchain-utviklere med nye måter å sikre offentlige blockchain-nettverk på, samtidig som de reduserer energikostnadene betydelig, noe som gjør dem raskere, billigere og mer skalerbare i forretningsøyemed.

Bedrifter kan også bruke ”godkjente” blockchains, noe som bare tillater et bestemt antall klarerte deltakere og dermed krever betydelig mindre energi å prosessere. Noen bedrifter, som f.eks. banker, foretrekker dette designet for å holde transaksjonsdataene private.

Ethereum ruller ut sin nye offentlige blockchain som kjører på en algoritme som kalles «proof-of-stake», i løpet av dette året. Proof-of-stake nøytraliserer løsningen av kryptografisk usikkerhet som i proof-of-work. Ethereums nye blockchain er for tiden i test.


  • LinkedIn DLE Consulting
bottom of page