top of page

Hva er kaldt nok i et datasenter?


Bedre kjøling er definitivt en grunn til at driftere av datasenter tiltrekkes av kaldere klima som Island, men det er en ulempe med dette argumentet. Selv om frikjøling er svært effektiv i mesteparten av klimaet på det europeiske fastlandet, så fungerer adiabatisk kjøling veldig bra og gjør at du kan nesten oppnå den samme effektiviteten.

Den høyeste utelufttemperaturen i Storbritannia er fremdeles lavere enn den høyeste inntakstemperatur på som aksepteres på moderne utstyr ( ASHRAE guide line 9.9), noe som motvirker spørsmålet om avstander.

Trenger du å ta dette steget?

- Adiabatisk kjøling er alt du trenger?

I realiteten går temperaturene på det europeiske fastlandet sjeldent over 35 °C. Klimaet her tillater heller ikke både varme og fuktige forhold samtidig, noe som dermed betyr at våt-temperatur ikke kommer til å overstige 23 °C. I verste fall vil en våt-temperatur på 25 °C være makstemperaturen, hvis man tar høyde for global oppvarming som en faktor.

Adiabatisk kjøling fungerer effektivt i det europeiske klimaet når man dusjer vann på de tørre luftkjølerne plassert utendørs, et sted hvor temperaturvariasjon vanligvis er på rundt 10°C. Med dette kan man opprettholde en temperatur på 35 °C, selv på de varmeste sommerdager.

Det bygges i dag en rekke nye datasentre basert på adiabatisk kjøling. Sentrene følger ASHRAEs anbefalte retningslinjer og drar nytte av klimafaktorene nevnt tidligere. I tillegg trenger man sjelden DX-kjøling som reserveløsning, med unntak av teknisk rom. Visheten om at våt-temperaturen ikke vil overstige 25 °C, i tillegg til det faktum at moderne servere er garantert å kunne klare opp mot 45 °C, gjør at designet gir et slingringsmonn på 10 °C. Dette gir betydelige kostnadsbesparelser.

De beste datasentre med frikjøling vil klare en PUE på 1.1.


  • LinkedIn DLE Consulting
bottom of page