top of page

Effektiv karbonprising 2021

Prissetting av karbonutslipp gjennom avgifter og handel med utslipp...

Karbonprising påvirker effektivt til å skifte produksjons- og forbruksvalg mot lav- og nullkarbonalternativer som kreves for å begrense klimaendringene. Bruker de fleste land dette verktøyet fullt ut? Denne rapporten måler prisingen av CO2-utslipp fra energibruk i 44 OECD- og G20-land, og dekker rundt 80% av verdens utslipp. Analysen tar et helhetlig syn på karbonpriser, inkludert avgifter på drivstoff, karbonavgifter og priser på omsettelige utslippstillatelser. "Karbonprisscore" måler hvor nær de 44 landene, sammen så vel som hver for seg, er målet om å prise alle energirelaterte karbonutslipp til nåværende og fremtidsrettede referanseverdier for karbonkostnader. Rapporten fremhever strukturen til effektive karbonrater på tvers av land og sektorer i 2018 og drøfter endringer sammenlignet med 2012 og 2015. Den gir også et syn på nye trender innen handel med utslipp i Kina og EU, som også vil ha betydning for IT industrien og hvordan denne produksjonen legges opp for å ha et så lavt karbon fotavtrykk som mulig... Rapporten kan lastes ned her f4a 5 mai: https://www.oecd.org/tax/tax-policy/effective-carbon-rates-2021-0e8e24f5-en.htm


Comentarios


  • LinkedIn DLE Consulting
bottom of page