top of page

2019 rapporten fra Uptime Institute

Markedsundersøkelsen ble gjennomført online i løpet av mars og april 2019 med nesten 1600 deltagere.Vi har plukket ut noen av trendene fra årets markedsundersøkelse:

• Bemanningsproblemer berører det meste av datasenterbransjen og i flere regioner er det meget utfordrende. 61 % av de spurte sa at de hadde vanskeligheter med å beholde eller rekruttere ansatte - opp fra 55% året før.

• Strømbrudd fører fortsatt til betydelige problemer for operatørene. Drøyt en tredjedel (34%) av alle respondentene hadde et strømbrudd eller alvorlig forringelse av IT-tjeneste leveranser det siste året, mens halvparten (50%) hadde slike problemer de siste tre årene.

• Mangel på synlighet, åpenhet og ansvarlighet fra offentlige skytjenester er en stor bekymring for virksomheter som kjører kritiske applikasjoner. En femtedel av de spurte operatørene sa at de ville med større sannsynlighet legge større andel av produksjonen i en offentlig sky hvis dette førte til mer synlighet. Halvparten av dem som bruker offentlig sky til kritiske drift av applikasjoner sa også at de ikke har tilstrekkelig med synlighet.

• Forbedringer i energieffektiviteten hos datasentre har flatet ut og faktisk til og med blitt dårligere de siste to årene. Gjennomsnittlig PUE for 2019 er 1,67.

• Kilowatt-forbruket (kW) i rack øker etter en lang periode med liten eller ingen økninger, noe som får mange til å revurdere kjølestrategier. Uptime Institute anser dette som en mellomlang til langvarig trend.

• 10%av alle respondentene sa at deres siste betydelige strømbrudd kostet mer enn $1 million ...

• Datasenterbransjen domineres fortsatt av menn. Bare 5% av respondentene sa at 50% eller mer av personalet består av kvinner, mens en fjerdedel ikke hadde noen kvinnelige medarbeidere i det hele tatt, hverken i bygg-, design

Ellers ser vi at virksomhets interne datasentre fortsatt har en sterk posisjon. I forhold til Norden, ser vi derimot at de store Hyperscale datasentrene i større grad posisjonerer seg for å spille en mer sentral rolle. Microsoft, som åpner flere av sine datasentre Norge i disse dager er eksempel på dette i tillegg til at co-location fortsatt blir mer foretrukket for «on prem» behov...

  • LinkedIn DLE Consulting
bottom of page