top of page

DCD Energy Smart 2019 i Stockholm


DLE deltok på årets energi konferanse i Stockholm (https://www.datacenterdynamics.com/event-news/is-this-the-worlds-most-efficient-data-center-conference/ ). Konferanse samlet over 400 delegater fra over 30 land og viser at Norden som datasenter destinasjon har befestet sin stilling som en ledende region for effektive datasentre. Vi ser nå en tydelig tilnærming mellom energi og datasenter bransjen. Eksempler på dette finner vi gjennom Node Pole (https://www.nodepole.com/news) og andre prosjekter som etableres.


Krav til effektivisering og utnyttelse av energi vil drive denne prosessen videre og gjennom årets konferanse ser vi endelig hvordan energi og databransjen samordner sine målsetninger og skaper en mer bærekraftig, grønn fremtid.

DLE er engasjert i denne type prosjekter og ser med interesse på utviklingen spesielt i det norske markedet hvor man foreløpig har få store prosjekter så langt.


  • LinkedIn DLE Consulting
bottom of page