Gjennomgang av teknisk status på ditt datasenter


DLE representerer CFC i Norden og har gjennomført en rekke tekniske gjennomganger av datasentre i Norden, gjerne i form av benchmark mot en standard (se også denne artikkelen for mer nytt om standarder). Vi gir deg f.eks. en rapport som bekrefter nivået i forhold til en Tier rating samt forslag til energieffektiviserings tiltak. Ofte er en slik gjennomgang viktig når man står foran valget om å gjøre ytterligere investeringer i eksisterende datasenter eller velge colocation.

#Nyhet

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square