Datasenterstrategi


I dagens komplekse verden er en kunnskaps basert sourcing strategi viktig for de fleste større IT driftsmiljøer. Hybride driftsløsninger er ofte den foretrukne veien å gå men hvordan sikre at man har de rette parametre å gjøre vurderingene rundt i et kort, mellomlang og lengre perspektiv?

DLE samarbeider med en rekke kompetansemiljøer og bistår gjerne i slike prosesser.

#Nyhet

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square