top of page

COVID-19 og datasentre: Hva har vi lært?

Updated: Aug 12, 2022

Igjennom de siste månedene har vi erfart at mange samfunnsmessige funksjoner er utsatt for sykdom, karantene og strenge reiserestriksjoner. Datasentrene utgjør en meget viktig del av den grunnleggende infrastrukturen vi er helt avhengig av og vi er vel alle blitt mer oppmerksom på viktigheten av at den operative driften ikke skal bli berørt på en måte som kan medføre økt risiko for nedetid.

Etter en spørrerunde hos en del større datasenteroperatører ser vi at de fleste har satt i gang konstruktive tiltak for å sikre kontinuerlig drift og sikring av kritiske vedlikeholdskomponenter.

Et av problemene vi allikevel står ovenfor er at det personell som opererer og vedlikeholder datasentrene er en begrenset ressurs og ved sykdom/karantene og forbud mot reiser kan sette datasentre i en kritisk risiko posisjon.

DLE har tatt tak i denne utfordringen og jobber nå med beredskaps og risikodempende tiltaksplaner for å gjøre drift og vedlikehold av datasenter mer forutsigbart i krisesituasjoner.

Kontakt oss om du ønsker å høre mer om dette.

  • LinkedIn DLE Consulting
bottom of page