top of page

Hyperscalere og skyleverandører beveger seg mot wholesale co-location-datasentre

Hyperscale wholesale-datasentre tilfredsstiller beliggenhet og tilkoblingsbehov for en voksende del av globale skyleveranser. Ved å etablere en rask tilstedeværelse hos datasentre i nærheten av brukerne deres kan skyleverandørene ha mulighet til å yte tjenester med meget lav forsinkelse(latency) på datakommunikasjonen, noe som bedrifter ofte etterspør.

For et stadig voksende antall bedrifter har «skyen» blitt avgjørende. I en tid der kostnadsbesparelser verdsettes høyt tilbyr skyen betydelige fordeler ovenfor bedrifts-IT, med hensyn til prisgunstighet og skalerbarhet og "on demand" tjenester.

For å imøtekomme en raskt voksende etterspørsel etter sine tjenester har hyperscale-sentre og skyleverandører ekspandert aggressivt. Her ser vi endene som vil fortsette å drive etterspørselen etter wholesale-datasenter.

Rask tilgjengelighet betyr alt

I løpet av de siste årene har store selskap i økende grad investert i skytjenester da de ser ut til å utnytte dataintensive applikasjoner som involverer «Internet of Things» (IoT), kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) på en effektiv måte. Som en følge av dette er hyperscalerne og skyleverandører ivrige etter å utvide sin tilstedeværelse for å imøtekomme kundekrav til eggektiv databehandling.

For å overvinne utfordringer som utilstrekkelig kapasitet, høye kapitalkostander, mangel på lokal kompetanse og behov for rask levering til markedet, vil wholesale-colocation gi hyperscale-sentre og skyleverandører en optimal løsning.

Plassering nær sluttbrukere og tilkoblingsmuligheter er viktigere enn noen gang

Med økt automatisering og bruken av nye teknologier kommer en mengde av data. For å håndtere denne informasjonsmengden og sikre hastigheten på tjenesteleveransen trenger hyperscale-sentre og skyleverandører datasentre med hurtig tilkoblingsmuligheter. Den beste måten å få til dette er å etablere en tilstedeværelse som er fysisk nær sluttbrukerne.

Hovedmålet er å komme raskt inn i nye markeder for å håndtere eksponentielt voksende datamengder og overføre denne informasjonen på en kostnadsoptimal, effektiv måte...

Å redusere kostnadene forblir en hovedprioritet

En av de mest populære begrunnelsene for at hyperscale-sentre og skyleverandører velger å bygge sine egne datasentre er at det gir dem et høyt nivå med kontroll på deres distribusjonsmuligheter.

Tilbydere av wholesale-datasenterløsninger kan tilby mye inkl. rask tilgjenglighet og stor fleksibilitet, spesielt de med ekstra eiendomskompetanse. Å bygge et hyperscale-datasenter innebærer mange utgifter; fra land- og byggekostnader, til tyngre infrastruktur og installasjon av annet utstyr. Å gå wholesale-veien gir skyselskaper den nødvendige hurtighet og fleksibilitet de trenger, uten de høye kapitalkostandene som ellers ville være nødvendig. Som et resultat vil wholesale-leasing fortsatt være en fordelaktig strategi for mange hyperscale-sentre og skyleverandører i årene fremover.

  • LinkedIn DLE Consulting
bottom of page