top of page

Hvor viktige er det med "grønne" datasentre?

Strømforbruket i datasenter på verdensbasis er på omtrent 420 tera-watt. Dette utgjør rundt tre prosent av all elektrisitet som produseres på planeten og den fortsetter å stige ytterligere. Det er tydelig at industrien trenger å ta grep om situasjonen og få etablert måter å minimere karbonutslipp og øke energieffektiviteten. Dette er en utfordring som mange organisasjoner nå står overfor.

Når det gjelder integrering av bærekraftstiltak i anleggene, har datasentreoperatører et unikt sett med utfordringer. Selv om datasentre ikke genererer avfall eller produkter på samme måte som andre grupper aktører så må denne sektoren, som har et høyt strømforbruk, nå prioritere program for bærekraftig drift, ettersom etterspørselen etter bærekraftstiltak, ren energi og driftseffektive anlegg øker betydelig.

Smart design fra starten av

Etablering av hyperscale-datasentre dominerer for tiden datasentersektoren, noe som betyr at en høy andel for tiden er under utvikling og gir en mulighet til å lede an med energibesparende og effektivt design fra starten av. De kan ta i bruk det siste nye innen byggteknologier og påvirke den samlede forsyningskjeden for bærekraftig sourcing av materialer til datasentrene.

Dedikerte forskerteam kan arbeide sammen med designerne for å sikre at det iverksettes tiltak for å forbedre effektiviteten før bygging skjer. Dette sparer ikke bare tid, men det trengs færre materielle ressurser for å nå frem mot målet i starten av prosjektet, snarere enn etter prosessen.

Ved å etablere proaktive bærekraft- og effektivitetstiltak ved oppstart og utnytte den nyeste teknologien, kan datasenterbedrifter sikre at deres anlegg kan driftes, vedlikeholdes, repareres og fornyes på en mer bærekraftig måte og gå over til en mer sirkulær bruk av materialer og en smartere, renere måte å konsumere strøm og vann på.

Teknologi er nøkkelen

Brukere av datasentre må oppnå større gevinster med effektiviteten til IT-utstyret deres, ettersom strømforbruket til utstyret nå overgår strømmengden som trengs for å kjøle det. Driftstemperaturene til IT-utstyr har økt de siste årene, noe som har redusert behovet for mekanisk kjøling i flere datasentre betydelig. Imidlertid er det nødvendig å hente ytterligere gevinster innen fagområdet for IT-driftstemperaturer gjennom akselerert forskning og utvikling, slik at man får redusert kjøleenergien ytterligere.

Google har i denne forbindelse ledet an. Siden 2014 har selskapet redusert energibruken med 50% ved å etablere avanserte metoder for temperaturhåndtering, med mål om å redusere energiforbruket til datasenteret. Google har mer penger å investere i datasentre og eksperimentell teknologi enn de fleste leverandører av datasenter, men fremskrittene de tar er et godt eksempel for bransjen som helhet.

Datasentre blir stadig mer kompliserte, noe som gjør styringen av datasenterinfrastruktur mer utfordrende. DCIM-anlegg (anlegg for styring av datasenterinfrastruktur) kan brukes til å administrere hele datasentre gjennom programvare. Enten du driver et hyperscale- eller mikrodatasenter, så kan DCIM levere en rekke fordeler som vil optimalisere prosessene i anleggene. Dette inkluderer prediktiv modellering, analyser, datastyring og prognoser, noe som ofte resulterer i lavere kostnader, redusert operatørtid og mindre ressursbruk.

Å integrere innovative teknologiske løsninger i datasentre har ikke bare en positiv innvirkning på miljøet, men leverer forretningsfordeler som kan bidra til bærekraftig vekst av datasentre inn i fremtiden.

Veien til å være bærekraftig

Ettersom teknologien for datasentre utvikler seg kontinuerlig, er det også muligheter for selvgenerert ren kraft. Store fremskritt innen fornybar energi og lagringsløsninger gir muligheten til å selv generere strøm i motsetning til den historiske avhengigheten av strømnettet. Å kjøpe og/eller direkte koble sammen fornybare energikilder er et positivt skritt nærmere et bærekraftig datasenter.

Bedrifter bør strebe etter å innovere og fokusere på livssyklusen til ressursene og materialene de bruker, i stedet for å bare se på kapitalkostnadene. Når industrien fortsetter å vokse og behovet for et høyt energiforbruk øker må sektoren akselerere bruk av fornybar energi i skala, noe andre næringer ofte ikke er klare for enda.

Det er allerede selskaper som tar store tak for å fremme bærekrafttransformasjon fremover. Amazon, Microsoft og Facebook har alle forpliktet seg til 100% fornybar energibruk og det forventes at denne trenden vil akselerere i løpet av de kommende årene.

Når etterspørselen etter fornybar energi til bruk i datasentre øker, må fornybare energikilder utvikles i større tempo for å holde tritt med etterspørselen. Hvis det ikke er nok strøm som genereres til å oppfylle 100% fornybare mål, kan ikke ambisjonen for grønne datasentre oppfylles.

Det er derfor opp til energileverandører og energitjenester å fortsette å øke mengden fornybar energi tilgjengelig slik at organisasjoner kan nå sine bærekraftsmål.

  • LinkedIn DLE Consulting
bottom of page