top of page

Mini-, Micro- og Edge-datasentre


Mini-datasentre har begynt å dukke opp på ytterkantene av nettverk: I fabrikker, på containerskip og på mobilbasestasjoner, ettersom bedrifter og tjenesteleverandører ønsker å legge beregning- og lagringskapasiteten nærmere der deres data genereres.

Såkalte mikromodulære datasentre (MMDC) er ikke noe nytt og er ikke den eneste distribuerte edge-løsningen for databehandling. Derimot så har de vokst i popularitet og har, ifølge forskningsfirmaet 451 Research, en sammensatt årlig vekst på 42% de siste tre årene. Salget av MMDC’er anslås å nå nærmere 30 millioner dollar i 2018, opp fra 18 millioner dollar i 2017. Selv om markedet ser ut til å være lite, så vil MMDC-salget i 2018 utgjøre om lag 2000 nye installasjoner og være en del av prosjekter som koster mange ganger større enn det.

«Vi kan ikke si at mikromodulære datasentre/rom/containere som en produktkategori er stor i dag, men vi tror at den har et stort potensial, ikke fordi det skaper noe helt nytt, men fordi det vil hjelpe til med utfordringer og det vil møte etterspørselen etter svært distribuert kapasitet.

Ønsket om lokalisert datakraft øker etter hvert som selskapene fremmer sine digitale initiativer. Bedrifter bekjemper båndbreddebegrensninger og prøver å ta bort millisekunder av responstider for latency-følsomme applikasjoner. I industrielle miljøer trenger bedrifter lokal datalagring og behandlingskapasitet for å få mest mulig ut av datasentriske smartsystemer. Telekom og innholdsdistributører ønsker å distribuere og administrere edge-løsninger for databehandling mer effektivt, som svar på etterspørselen etter digitale tjenester.

«Digitalisering av den fysiske verden vil ta opp store mengder med kapasitet og det mikromodulære datasenterløsninger bør være den første mellomstasjonen på denne utviklingen.

Hva er et mikromodulært datasenter?

Et mikromodulært datasenter er i hovedsak et IT-anlegg innkapslet i sitt eget beskyttende skall. Klimakontroll, strømforsyning og nettverkstilkobling er bygd inn i en prefabrikkerte enhet, sammen med andre funksjoner som fysisk sikkerhet, brannslokning, støydemping og beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser.

«Et mikromodulært datasenterskap bor i sitt eget skall - innkapslet, lukket system - men den har all funksjonaliteten som det de fleste mener et datasenter har.

Kompakte, tekniske anlegg er det rikelig med i telekom-industrien. På en annen side, mikromodulære datasentre skiller seg fra tradisjonelle IT-løsninger. På produktnivå er disse mye mer teknisk konstruerte og integrerte enn det typiske IT-skapet eller serverrommet.


  • LinkedIn DLE Consulting
bottom of page