top of page

DLE deltar på Nordic Digital Summit i Helsinki


Norden som arena for datasenter etablering og drift av skybaserte løsninger er i rivende utvikling. I hvilke retning går utviklingen og hvilke kriterier må være på plass for at man skal lykkes?

Ta turen til Helsinki i september og bli oppdatert.


  • LinkedIn DLE Consulting
bottom of page