top of page

Gjennomgang av teknisk status på ditt datasenter


DLE representerer CFC i Norden og har gjennomført en rekke tekniske gjennomganger av datasentre i Norden, gjerne i form av benchmark mot en standard (se også denne artikkelen for mer nytt om standarder). Vi gir deg f.eks. en rapport som bekrefter nivået i forhold til en Tier rating samt forslag til energieffektiviserings tiltak. Ofte er en slik gjennomgang viktig når man står foran valget om å gjøre ytterligere investeringer i eksisterende datasenter eller velge colocation.

  • LinkedIn DLE Consulting
bottom of page